Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning

Idet du besøger ABCforsikring / Ensureds hjemmeside, accepterer du på samme tid denne ansvarsbegrænsning.

Indhold

Denne hjemmeside indeholder generel information og kan ikke stå alene som baggrund for eventuelle beslutninger vedrørende virksomheden.

I tilfælde af fejl og mangler på hjemmesiden

Vi fralægger os ethvert ansvar for fejl og mangler på hjemmesiden og kan ikke gøres ansvarlig for noget tab, heller ikke på grund af virus, som direkte eller indirekte eller ved et uheld sker på grund af indhold eller mangler på hjemmesiden.

Om links til eksterne hjemmesider

Når du besøger vores hjemmeside, kan du af og til finde links til andre hjemmesider, som vi ikke har kontrol over. Links som disse er der som en service til dig. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet på eksterne hjemmesider, som vi linker til, ej heller for skader eller tab, som kunne opstå på grund af indholdet på disse hjemmesider.

ABCforsikrings varemærker, logoer og tekster

Alle varemærker, logoer og tekster på hjemmesiden tilhører ABCforsikring og dermed Ensured. Ingen har ret til at benytte dem uden at få skriftlig tilladelse fra os.

Om ændringer på hjemmesiden

Vi forbeholder os ret til at lave om på hjemmesidens indhold samt til at lukke den uden forvarsel.

Tvist

Skulle der opstå tvist på baggrund af denne ansvarsbegrænsning, skal den afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol.