Klager

Klageansvarlig:

Eilif Nørgaard
eilif@ensured.dk
+45 61614404

Ankenævn

Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Tlf. 33 15 89 00

www.ankeforsikring.dk

Forsikringstager skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig skal forsikringstager betale et mindre gebyr.

Følgende kan sende forsikringstager et klageskema og et girokort til brug for indbetaling af gebyret:

  1. Selskabet
  2. Ankenævnet for Forsikring
  3. Forsikringsoplysningen

Philips Haymans Allé 1

2900 Hellerup

Tlf. 41 91 91 91

www.forsikringsoplysningen.dk

ABC original