GDPR/personoplysninger

GDPR i ABCforsikring og Ensured                                                      18. august 2021

 

Hvordan håndterer vi personoplysninger?

Personlige data opbevares sikkert og slettes 90 dage fra skriftligt afgivet tilbud på forsikringer i ABCforsikring. For ETU-tilbud, henvises til etuforsikring.dk 

Undtaget fra sletning er data vedrørende eksisterende eller tidligere kunder, medmindre kunden anmoder herom (tidligere kunder). Bemærk at annullering af skadehistorik vil oftest være ufordelagtig, når der søges om forsikring hos et andet selskab.

Efter anmodning vil vi på anfordring kunne informere om, hvor og hvordan data gemmes. Ingen data gemmes ved beregning på vores hjemmeside. Vi anvender heller ikke cookies eller nyhedsbreve – så en kunde/potentiel kunde vil ikke opleve ’spam’ fra vores side, blot fordi vi har nogle personlige data på dig. Disse data anvendes alene til beregning af tilbud eller nødvendig registrering af kundeforhold, herunder skadehistorik.

Bemærk at du ved indtegning i ABC/Ensured afgiver en samtykkeerklæring, hvorved vi kan trække oplysninger fra dine tidligere forsikringsselskaber. Desuden giver du bl.a. tilladelse til at vores direkte partnere, eksempelvis på vejhjælp, får adgang til de nødvendige data, for at vi kan håndtere dine forsikringer i praksis. Det fremgår af dokument, der skal signeres ved indtegning.