Ulykke – bliv bedre stillet

En ulykke kan vende op og ned på dit liv – og du ved aldrig hvad hverdagen kan bringe.

Med ABCforsikring er du økonomisk bedre stillet, hvis du skulle komme til skade.

Vi kan dog ikke fjerne risikoen for at det sker, så pas godt på dig selv.

Giv dig selv et sikkerhedsnet – det fortjener du

Det vil være både uheldigt og trist, hvis du skulle komme ud for en uventet ulykke, som i værste fald kan påvirke resten af dit liv.

Kommer du til skade, i større eller mindre grad, har vi heldigvis et fornuftigt sundhedsvæsen i Danmark – men du kan være så uheldig at du får varige mén.

Den økonomiske usikkerhed forbundet hermed, kan du gardere dig for, med en ulykkesforsikring, som også indeholder andre gode dækninger.

Læs mere detaljeret under ‘Hvad dækker Ulykkesforsikringen’ nedenfor.

Vi håber det ikke – men hvis ulykken sker, er vi klar til at hjælpe dig.

Beregn samlet pris

Du opnår en god rabat, når du samler flere forsikringer

Beregn Ulykke alene

Din forsikring bliver dyrere, end hvis du beregner samletilbud

Hvad dækker ulykkesforsikringen?

Vores standard ulykkesforsikring har de mest almindelige dækninger:

 • invaliditet
 • behandlingsudgifter
 • tandskade
 • standard dækning ved dødsfald, som følge af ulykke (bør sikres mere omfattende via pensionsordning).

Du kan vælge mellem heltids- og fritidsdækning. Ved sidstnævnte kræves dog min. en arbejdsuge på 20 timer.

Vi dækker varige mén fra 5% og yder tillægserstatning allerede fra 20% – og dobbelt erstatning fra 30%. Det er fordelagtigt i forhold til mange ulykkesforsikringer.

Derudover har vi nogle væsentlige tilvalgsmuligheder til din ulykkesforsikring, som du ikke finder alle steder:

 • Brudskader, f.eks. brækket arm eller ben (uden varige mén).
 • Alvorlig sygdom, f.eks. Sklerose, nedsat hørelse/syn, tarmsygdomme, leddegigt, Alzheimers, Parkinson, blodprop, Skizofreni og Cancer.
 • Tyggeskader ved spisning

Du kan også tilkøbe dækning for farlig sport (f.eks. boksning og karate) og fuld dækning for MC-kørsel, herunder EU-knallert (standard er 50 % MC-dækning).

På den måde kan du tilpasse din forsikring, så du betaler for det, du ønsker dækning for.

 

Fordele ved ulykkesforsikring i ABC

God_daekning_ABCforsikring

Garder dig mod uventede ulykker, med solid dækning

Med en ulykkesforsikring hos os får du økonomisk tryghed, hvis uheldet er ude. Vi yder tillægserstatning allerede fra 20% mén grad (dobbelt fra 30%) – og du kan få dækning for brudskader og alvorlige sygdomme.

Kvalitetsorienteret kundeservice

Vi står altid klar til at hjælpe dig med skadebehandling, nye forsikringer, service og hvad du ellers har brug for.

En solid forsikring til gode priser

Du kan vælge mellem heltids- og fritidsdækning – det er helt op til dig. Begge typer til en fornuftig pris.

Flere forhold påvirker prisen på din ulykkesforsikring

Det_paavirker_prisen_paa_din_ulykkesforsikring

Din beskæftigelse (Heltid)

Prisen på din ulykkesforsikring afhænger af dit erhverv, hvis du har valgt heltidsdækning. Det skyldes, at nogle erhverv er mere risikofyldte end andre. Desuden er der tillæg for evt. dækning for farlig sport (boksning, karate, motorsport o.l.) og/eller fører af MC/EU-knallert. Sidstnævnte er dog standard omfattet med halv dækning. Vi har 4 kategorier for erhverv – og det er vigtigt, at du indplaceres korrekt: 1. Administrativt (undervisning, kontor o.l.) 2. Lettere manuelt og skiftende pladser (butik, hospital, supermarked o.l.) 3. Overvejende fysisk betonet/transport (håndværker, montør, chauffør o.l) 4. Farefyldt (stilladsarbejder, boreplatform, savværk o.l.).

Fritid

Hvis du arbejder mindst 20 timer ugentligt, kan du vælge at være dækket i fritiden alene. Når du er på arbejde, er du som bekendt omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgiver er pålagt. På den måde kan du spare penge på ulykkesforsikring, men er så alene dækket af arbejdsskadeforsikringen, når du er på arbejde. Har du heltidsdækning, får du erstatning fra begge forsikringer. Hvis du lejlighedsvis praktiserer dit erhverv i fritiden, f.eks. tømrerarbejde, skal du købe heltidsdækning, for i fritiden at være dækket under udøvelsen af dit normale erhverv.

Børneulykke

Prisen beregnes pr. barn, dog maksimalt for 3 børn, uanset antal – og hvert barn får sin egen forsikring. Gratis i barnets første leveår. Dækning er heltid og standard sum er 1.071.000 kr. (2021). Der kan tilkøbes ekstra dækning. Også her er der tillæg for farlig sport – og der kan tilkøbes dækning for brudskader (brækket arm, ben, albue, hofte o.l.), samt kritisk sygdom (Epilepsi, Borrelia infektion, Meningitis, Leddegigt, Kronisk nyresvigt, Cystisk fibrose og Cancer).

Dine forsikringssummer

Din ønskede sum har betydning for din pris. Du kan vælge mellem flere sumvarianter for invaliditet, mens dødsfald standard dækker 100.000kr. Husk at det er en procentdel, du får udbetalt ved invaliditet, så pas på med ikke at vælge for lav sum. Bør være mindst 1.000.000 kr. Bemærk i den forbindelse, at dækning for brudskader er 1% af forsikringssummen (dog maksimalt 15.000kr), hvilket betyder højere dækning ved højere sum. Dækning ved dødsfald gælder alene ved ulykke, så det er vigtigt, at du også har en ’rigtig’ livsforsikring, der dækker alle former for dødsfald. Se evt. din pensionsordning. Vi anbefaler ikke at en dækning ved dødsfald, som følge af ulykke, står alene – uanset alder.

Rabat for alder på voksenulykke

35år+ udløser ekstra aldersrabat, jf. statistisk reduceret risiko.

Hvilken forsikring skal jeg vælge?

Er du arbejdsløs, studerende, selvstændig, hjemmegående el. lign., samt arbejder mindre end 20 timer ugentligt, er det alene muligt for dig at vælge en heltidsulykkesforsikring.

Tilhører du tværtimod ikke en af ovenstående kategorier, så afhænger det ene og alene af dit behov, hvorvidt du vil tegne en fritids- eller heltidsulykkesforsikring.

Du tænker måske, at du ikke behøver en heltidsulykkesforsikring, når din arbejdsplads allerede har tegnet en arbejdsskadeforsikring til dig.

Men du kan faktisk stadig høste fordele, ved at have en heltidsulykkesforsikring.

Kommer du galt afsted på din arbejdsplads og får varigt mén heraf, så kan du både få udbetalt erstatning fra din arbejdsplads skadesforsikring og din egen heltidsulykkesforsikring.

Det gælder også de efterladte, ved dødsfald.

Udøver du dit erhverv i fritiden, er du alene dækket, hvis du har valgt heltidsdækning – som tidligere nævnt.

Beregn og bestil her på siden.

 

 

Værd at vide…

Det er den forsikrede på policen.

Har du børn under 18 år, kan du tegne Børneulykke – en for hvert barn. Forsikringen udløber, når barnet fylder 18 år.

Ægtefælle/samlever skal have sin egen forsikring.

Nærmeste pårørende, med mindre dette ændres.

Hvis du dyrker farlig sport til et enkeltstående event, f.eks. teambuilding, polterabend, firma event, runde fødselsdage eller lignende, er det dækket af den almindelige forsikring. Det er faktisk ret fordelagtigt.

Dyrker du farlig sport på anden vis end nævnt ovenfor, kan du få udvidet forsikringen til at omfatte:

 • Cykel- eller hestevæddeløb på bane
 • Karate, boksning, kickboksning, thaiboksning eller lignende kampsport
 • Motocross
 • Gocart kørsel
 • Klatring på udendørs klatrevæg på over 12 meter
 • Rafting, kitesurfing og jetski
 • Bjergbestigning
 • Basejumping
 • Faldskærmsudspring, drageflyvning, hanggliding, paragliding, ultralight flyvning, kunstflyvning og lignende

Et varigt mén er kroniske fysiske skader som følge af et ulykkestilfælde, som du må leve med resten af livet.

Får du et varigt mén på 5% eller derover, efter lægeligt skøn, kan du kræve erstatning fra din ulykkesforsikring.

Du bør anmelde en skade, når/hvis du mener, at der er risiko for varigt mén, som følge af en ulykke.

Det siger vores kunder: