Læsetid: 4 min.

Er du rigtigt dækket?

Når du vurderer hvordan du skal sammensætte dine forsikringer, bør du gøre dig en række vigtige overvejelser, som kan få stor betydning for dig i fremtiden:

Der er stor forskel på risikofrekvens og konsekvens.

Eksempel 1: Risikoen for, at du får en skade på din forrude, er langt større end risikoen for, at du kommer alvorligt til skade i trafikken – heldigvis.

Til gengæld er konsekvensen en helt anden, hvis en ulykke evt. kan påvirke din arbejdsevne, eller du skal investere i behandlinger – eller måske endda tilpasse din bolig og hverdag til et handicap.

Eksempel 2: Risikoen for, at du taber din telefon og smadrer glasset, er langt større end risikoen for, at du falder på din cykel og får et varigt mén eller ødelægger dine tænder – heldigvis.

Konsekvensen er også her langt større ved personskaden.

Mange føler instinktivt et behov for at forsikre sig ved skader, som de ved nemt kan ske. Det er helt naturligt.

Vores anbefaling er dog at du nøje overvejer at starte med at forsikre dig i tilfælde af skader med stor konsekvens – før du forsikrer dig for skader med stor frekvens/hyppighed, men lille konsekvens.

Sidstnævnte kan næppe betale sig i det lange løb, da forsikringsselskabet tager sig betalt for at administrere det.

Vi tilbyder dog også denne mulighed i ABC, hvis du har det godt med at være sikret imod en række uforudsete udgifter. Det er op til dig.

Kan det betale sig at vælge en højere selvrisiko?

Generelt er det sådan, at jo større en andel af en skade, du selv er villig til at betale, jo mindre skal du betale for din forsikring.

Det sidste er jo rart, men når skaden sker, kan det for mange være irriterende, med for høj selvrisiko. Dit valg af selvrisiko bør derfor hænge sammen med din økonomi.

Har du en god reserve i banken, kan du lettere påtage dig en større andel af risikoen. I det lange løb, kan du oftest tjene lidt på den strategi.

Vær sikker på, at du kan betale din selvrisiko, da din forsikring ellers vil blive opsagt, jf. selskabernes vilkår – og så kan det være problematisk at få en ny forsikring et andet sted.

Det kan evt. være muligt at opnå en afdragsordning, men det er typisk ikke noget forsikringsselskaberne er glade for.

I ABC har vi valgt, at de fleste forsikringer har en balanceret og overskuelig selvrisiko – med mulighed for at opnå rabat ved højere selvrisiko.

På Bil falder din selvrisiko endda som standard, ved skadefrihed. Du belønnes altså for ikke at anmelde skader.

Hvordan bør jeg prioritere min forsikringer?

Enkelte forsikringer er lovpligtige (ansvar på bil, knallert og hundeansvar), så hvis du har bil og/eller knallert, samt hund, skal du starte der.

Indboforsikring er noget alle bør sikre sig at have. Det skyldes at den både omfatter dine personlige ejendele, samt dækker dit ansvar som privatperson, herunder retshjælp i visse sager.

 • Ansvar: Træder du f.eks. ud foran en cyklist og er skyld i at denne falder og kommer til skade, kan du gøres erstatningsansvarlig for evt. personskade – og det kan i værste fald medføre en millionerstatning, der kan ødelægge din økonomi.
 • Indbo: Hvis din bopæl brænder, du udsættes for indbrud, tyveri eller vandskade, kan du få erstatning for dit tab. Der er også andre dækninger, som er meget relevante for alle, herunder ran/røveri, tyveri af rejsegods, identitetstyveri og krisehjælp.

Kaskoforsikring på din bil er vigtigt, hvis din bil repræsenterer en vis værdi. Den dækker som udgangspunkt alle skader på skroget af bilen, med en vis selvrisiko.

Har du lån i bilen, eller leaset den, vil det nærmest altid være et krav, at du har købt en kaskodækning.

Ulykkesforsikring, evt. med dækning for alvorlige sygdomme og brudskader er en rigtig god idé at have. Du bør sikre dig selv, før du sikrer dine ting, hvis du vurderer, at du selv er mere værd end det du ejer!

 • Ved varigt mén, som følge af ulykke, vil du få udbetalt en procentdel af din forsikringssum. Det er derfor vigtigt, at din sum har en vis størrelse – gerne 1-2 millioner kroner.
  • Overstiger dit varige mén 20%, får du ekstraordinært tillægserstatning i ABC – og over 30% ydes der dobbelterstatning.
 • Du kan i ABC yderligere forsikre dig for en række alvorlige sygdomme, som kan få økonomisk konsekvens for dig.
  • Det kan f.eks. være Alzheimers, Multipel Sklerose, Aorta aneurisme, Hjerneblødning/Blodprop i hjernen, Inflammatoriske tarmsygdomme, Epilepsi, Godartet hjernesvulst, Blodprop i hjertet, Kronisk ledsygdom, Cancer, Alvorlig nedsat syn/hørelse, Parkinson, Operationskrævende hjertesygdom, Skizofreni eller Transplantation af organer.
 • Får du en brudskade på f.eks. skulder, arm, ben, hofte, bækken, knæ, ankel, eller overrevet korsbånd/akillessene, som ikke nødvendigvis medfører varigt mén på 5% eller derover, kan du også tilkøbe dækning i ABC.
  • Her får du udbetalt 1% af forsikringssummen, dog maksimalt 15.000 kr. Udbetales senest 14 dage efter modtaget lægelig dokumentation.

Rejseforsikring er vigtig, når du drager afsted til udlandet på ferie, så du og din familie er sikret en ordentlig behandling ved sygdom eller tilskadekomst. Husk at medbringe det blå sygesikringskort på alle rejsende, når du/I rejser i de lande det omfatter. Ellers dækker din rejseforsikring ikke.

 • Ved skirejser er det vigtigt at udvide forsikringen med skisport.
 • Du kan sikre dig yderligere med dækning for udgifter ved afbestilling af rejse, som følge af en række hændelser.

Hundesyge-ulykke kan hjælpe dig med størstedelen af uforudsete udgifter på din bedste ven, hvis hunden kommer til skade eller bliver syg. Det kan hurtigt blive dyrt.

Husforsikring– og Fritidshusforsikring er en selvfølge, hvis du er husejer.

Det kræves af långiver, at du mindst har en brandforsikring, men da investeringen er stor, vil det være naturligt at vælge en dækning for andre potentielt bekostelige hændelser, som vejr og pludselig skade.

Du kan også vælge dækning for Svamp- og Insekt, Skjult rør- og kabel, Stikledninger.

Som standard er du dækket for skader opstået ved om- eller tilbygning, jf. vilkår.

 • På parcelhusforsikringen har du desuden dækning for råd (hvis du har valgt Svamp/Insekt) og kan du også vælge en særligt udvidet dækning, som vi hos os kalder ABCplus.
  • Den omfatter bl.a. indtrængende vand, kosmetiske skader, skader forvoldt af husmår/gnavere samt bolighjælp.

Med ABCplus vil du have den bedste dækning, hvilket vi anbefaler. Denne kan ikke tilkøbes på fritidshuset.

Det siger vores kunder: