Læsetid: 4 min.

Personskade

Av! Vi kan alle blive udsat for personskader, uanset hvor godt vi passer på os selv. Og så er det rigtig godt at være dækket af nogle gode forsikringer. Men hvad dækker personskade egentlig over? Det får du svar på i dette blogindlæg, hvor vi kommer omkring personskade, de forskellige forsikringer, du skal bruge, og fordelene ved at være godt forsikret. Læs mere her, og bliv klogere. 

 

Hvad er en personskade?

En personskade er defineret som en skade på en persons krop eller mentale helbred og står i modsætning til en tingskade. En personskade kan f.eks. være et brækket ben, en forbrænding, en rygmarvsskade, en forstuvet fod, en mistet finger eller lignende, men det kan også være psykiske lidelser som PTSD, angst, depression eller stress, der er opstået som følge af en traumatisk hændelse. 

Når vi taler forsikringer, er der ikke nogen bestemt forsikring, der dækker. Det afhænger nemlig fuldstændig af, hvor og hvordan skaden opstår. En personskade, der sker under sport, f.eks. et sprunget korsbånd, omfattes af en ulykkesforsikring. Sker skaden ifm. en bilulykke, er det ansvarsforsikringen, der dækker, og hvis du får en diskusprolaps af at løfte for tungt på dit arbejde, er der tale om en arbejdsskade. 

Personskade kan ske i alle sammenhænge, og derfor er du bedst stillet ved at have alle de gængse forsikringer, der dækker, hvis du eller en anden kommer til skade. 

 

Derfor er ansvarsforsikringer obligatoriske

Du er nok stødt på diverse ansvarsforsikringer, hvis du har forsikringer eller er på udkig efter nye. En ansvarsforsikring er f.eks. obligatorisk, hvis du har bil eller hund, og dækker hvis du er medvirkende i et trafikuheld, hvor en anden bilist kommer til skade, eller hvis din hund forvolder skade.

Ansvarsforsikringer er til for at beskytte den skadede, men også forsikringstageren, fordi personskader kan koste mange hundrede tusinde kroner i erstatning, hvilket for mange kan resultere i tabte formuer og langvarig gæld. 

 

Hvad kan du få erstatning for, hvis du er ude for personskade? 

Hvis du udsættes for personskade, kan du være berettiget til flere typer erstatning alt efter din situation og skadens omfang. Nogle af de ting, du kan få erstatning for, er:

  • svie og smerte
  • behandlingsudgifter
  • tab af erhvervsevne
  • varige mén
  • ødelagte personlige ejendele
  • sagsomkostninger.

Hvis du f.eks. har været ude for et trafikuheld, hvor du har fået ødelagt en masse værdifulde ting i dit bagagerum og er nødsaget til at sygemelde dig fra dit arbejde pga. en diskusprolaps, som desuden kræver langvarig behandling og genoptræning, kan du være berettiget til erstatning for svie og smerte, behandlingsudgifter, tab af erhvervsevne og ødelagte personlige ejendele. Bliver smerten kronisk, kan du desuden have ret til erstatning for varige mén. Erstatning ifm. et trafikuheld betales af modpartens ansvarsforsikring.

De præcise erstatninger afhænger som sagt af skadens omfang, men også af dine forsikringssummer. Erstatning for varigt mén afhænger f.eks. af, hvor stor din ulykkesforsikring er, og en forsikringssum på 600.000 kr. vil naturligt udbetale mindre end en forsikringssum på 1.000.000 kr. 

Har du fået konstateret en méngrad på 5 %, lyder beregningen: forsikringssum x 5 / 100. Det giver altså en erstatning på 30.000 kr. ved en forsikringssum på 600.000 kr. og 50.000 kr. ved en forsikringssum på 1.000.000 kr. 

Det kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvordan erstatningen udbetales. Hos ABCforsikring får du erstatning ved en méngrad på 5 % eller derover, ved 20 % får du tillægserstatning (usædvanligt i markedet) og ved en méngrad på 30 % eller derover, er du berettiget til dobbelterstatning. 

Vi har lavet et blogindlæg om varige mén, hvor du kan læse meget mere om forsikring, erstatning, méngradstabel m.m. 

 

Erstatning for personskade – hvordan vurderes den? 

Der er en lang række faktorer og lovmæssige krav og regler, der spiller ind, når erstatningen for en personskade skal vurderes. Det gælder, både når selve omfanget af erstatningen skal vurderes, og når det skal fastslås, hvem der skal betale erstatningen, og hvilke typer erstatninger den skadelidte har ret til. 

Først er det vigtigt at fastslå, hvem modparten er. Når det kommer til trafikuheld i bil, er det altid modpartens forsikring, der dækker, uanset skyld. I andre tilfælde, f.eks. mellem cyklist og fodgænger, skal skylden placeres, før erstatning kan vurderes. Er du kommet til skade under sport, kan du normalt ikke rejse krav mod skadevolder (accept af risiko) og det er din ulykkesforsikring, der kan hjælpe dig. 

Det har også betydning, hvornår og hvordan skaden er sket, når erstatningssummen skal afdækkes. Til sidst handler det i store træk om skadens omfang, hvor man kigger på alle de følgevirkninger og konsekvenser, skaden har haft – det beskrev vi i sidste afsnit. 

 

Overhold fristerne

Når du har været udsat for en personskade eller været skyld i, at en anden person er kommet til skade, er det vigtigt, at skaden bliver anmeldt så hurtigt som muligt. Ellers risikerer du, at sagen bliver afvist.

Er du kunde hos os, kan du anmelde din skade nemt og hurtigt på vores side for skadeanmeldelser eller via ABC-appen, som du kan hente gratis på både Google Play og i App Store. 

Det siger vores kunder: