Læsetid: 4 min.

Husforsikring – optimal beskyttelse af din ejendom

Dit hus er dit hjem, din base, dit tilflugtssted. Det er det, du kommer hjem til efter en lang dag på arbejde eller fra studiet. Det er der, du samles med familien og snakker om dagen, der er gået. Og det er der, du lægger hovedet på puden aften efter aften og sover trygt og godt. 

Men det er ikke altid en dans på røde roser at være husejer. For modsat lejere, der har fordelen af at kunne ringe til en vicevært, hvis noget går i stykker, der er hul i taget, eller der kommer vandskade, skal du som husejer selv ordne alting – og selv betale alle udgifter. 

Derfor kan det godt betale sig at have en god husforsikring, så du er sikret mod uforudsete udgifter i forbindelse med skader på dit hus. 

 

Hvad er omfattet af en husforsikring? 

Der er forskel på husforsikringer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Hos nogle er det en standardpakke, der indeholder alle dækninger, mens du hos andre, f.eks. os, kan til- og fravælge dækninger, så forsikringen i højere grad kan tilpasses dine specifikke behov.

Som standard dækker vores forsikring: 

 • brand (ofte påkrævet af realkreditinstituttet) 
 • vejrskade, f.eks. storm eller skybrud
 • ansvar, hvis nogen kommer til skade i dit hjem
 • retshjælp
 • tyveri og hærværk
 • glas og sanitet
 • om- og tilbygninger
 • genhusning, efter akutte skader.

Derudover kan du tilkøbe forsikringer, der dækker svamp og råd, insekter, utætheder i skjulte rør og kabler, brud på stikledninger og vores bedst dækkende pakke, ABCplus, som du kan læse mere om på vores vilkårsside

 

Når ilden tager fat 

Brand er noget af det værste og mest uhyggelige, en husejer kan blive udsat for. Ild breder sig med lynets hast, og selv hvis alle personer i husstanden er i sikkerhed, er det både uoverskueligt og ulykkeligt at forholde sig til, at alle ens ting pludselig er væk, ens hus ødelagt, og at man i en rum tid skal bo et andet sted, mens skaderne udbedres, eller der genopføres et helt nyt hus. Det kan være mentalt opslidende, men heldigvis har du med en brandforsikring ikke den økonomiske hovedpine af at skulle betale for det hele selv.

En brandforsikring er ikke lovpligtig, men ofte kræver banken eller realkreditinstituttet, at du får en brandforsikring, når du optager et boliglån – og derfor er langt de fleste huse brandforsikrede. 

Det er indboforsikringen, der dækker dine ejendele, mens husforsikringen dækker selve ejendommens bygninger, rør og kabler, bygningstilbehør, glas og sanitet og haveanlæg og udsmykning. Det vil sige, at du får repareret de dele af huset og ejendommen, der er beskadiget af branden, eller opført et nyt hus, hvis forsikringsselskabet vurderer, at det vil koste mere end halvdelen af et nyt hus at reparere og udbedre skaderne. 

Du kan læse meget mere om, hvordan en brandforsikring dækker i dette indlæg fra Videncentret Bolius.

 

Husforsikring mod vejrskader

Noget, der er rigtig svært at beskytte sig mod, er vejrskader, da vejret jo, som bekendt, ikke er noget, vi kan kontrollere. Med klimaforandringer bliver vejret desuden mere ekstremt – og dermed farligere, samt mere skadeligt. 

Vejrskader omfatter skader som følge af vejret, herunder:

 • storm og orkan
 • lynnedslag
 • skybrud
 • frost
 • hagl
 • sne og snestorm.

Alle disse vejrfænomener kan føre til små og store skader på dit hus, f.eks. ødelagte vinduer, oversvømmelser og frostsprængninger, og derfor gør du klogt i at tegne en husforsikring. Så er du nemlig sikret økonomisk, hvis vejret pludselig viser sig fra sin grimme side. 

 

Det kan du gøre for at forebygge vejrskader

Som vi skrev før, kan det være svært at gardere sig mod kraftigt vejr. Der er dog nogle ting, du kan gøre for at minimere risikoen for følgeskader, for selvom det er dejligt, at forsikringen dækker, er det sjældent helt uden gener, når noget skal repareres eller udskiftes. 

 1. Sørg altid for at have tomme tagrender, brønde og kloakker, så vandet kan løbe ned i kloakken og væk fra din ejendom.
 2. Bind havemøbler, trampoliner m.v. fast inden en kraftig storm.
 3. Hav altid lidt varme på i de kolde måneder.
 4. Tjek din isolering og facade jævnligt for huller og ujævnheder.

Generel vedligeholdelse af dit hus er vigtigt for at forebygge skader som følge af vejret, da det giver de bedste forudsætninger for at alt fungerer, som det skal. 

 

Ansvarsforsikring til husejere – hvad er det? 

Ansvarsforsikring for husejere, en såkaldt husejeransvarsforsikring, er som udgangspunkt med, når du tegner en husforsikring. 

Husejeransvarsforsikringen dækker i tilfælde, hvor du er erstatningsansvarlig for, at en anden person, eller vedkommendes ting, beskadiges på din ejendom. Det vil sige i situationer, hvor du har forsømt noget eller gjort noget, du ikke skulle have gjort. Det kan f.eks. være en tagsten, der falder ned og rammer en af dine gæsters bil pga. manglende vedligehold, eller en fodgænger, der falder på fortovet udenfor dit hus, fordi du ikke har fået ryddet sne.

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis den anden part selv var skyld i uheldet, eller hvis du har påført vedkommende skade med vilje. 

 

Hvis der opstår en skade på dit hus

Hvis der opstår en skade på dit hus, som er omfattet af din forsikringspolice, skal du hurtigst muligt anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Har du din husforsikring hos os, skal det ske på abcforsikring.dk eller via telefon 70 25 50 05.

Husk, at du aldrig må sætte reparationer i gang, før det er aftalt med forsikringsselskabet, men du må gerne foretage midlertidige udbedringer, der er nødvendige for at forhindre, at skaden bliver værre. Har du været udsat for tyveri eller hærværk, skal dette også meldes til politiet. Læs mere i dette blogindlæg om, hvordan du anmelder tyveri og indbrud. 

Det siger vores kunder: